5.11.17 ชัดเจน

หงอยเหงาบ้างมั้ยบางที ไม่แน่ใจว่าเราทำถูกหรือไม่ถูก บางทีถ้าเกิดความไม่แน่ใจก็อาจจะแปลว่าทำไม่ถูกก็ได้นะ งงๆสับสนๆ บางทีสิ่งที่เราอยากทำก็ทำให้คนบางคนมีความสุขแต่อีกคนอาจจะไม่ ยากในการทำให้ทุกคนมีความสุข เราคงต้องชัดเจนกับตัวเองก่อน ยืนตรงไหน ต้องการอะไร จะทำอะไร ทำเพื่ออะไร แล้วก็จงทำสิ่งนั้นซะ อย่าให้ความงงๆสับสน ไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ มาเกาะใจเราให้มันหน่วงเปล่าๆ

สิ่งที่อยากเตือนตัวเองในวันนี้คือ คิด ก่อน ทำ อย่าลืมชัดเจนกับตัวเอง อย่าโซซัดโซเซ ทำอะไรแบบไม่มั่นใจ หรือขอไปที จะทำอะไรให้ตั้งใจและทำให้สำเร็จ อย่าครึ่งๆกลางๆ ทำให้สุดทำให้สำเร็จ และชัดเจนกับตัวเอง อยากทำอะไร จะทำอะไร ทำไม ทำเพื่ออะไร เหตุผลจริงๆคืออะไร แล้วก็ทำ..แล้วเราจะมั่นใจว่ามันถูกต้อง ไม่ใช่หลบๆแอบๆขอไปทีและหวังว่าเดี๋ยวคนก็ลืมเดี๋ยวไปแก้ไขทีหลัง มันไม่โอเค

ชัดเจน

ชัดเจน

ชัดเจน

Advertisements

In remembrance of my King Rama IX

28.10.17

2 วันหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิง ดาไม่เคยมองในหลวงว่าเป็นเหมือน “พ่อ” สำหรับดาในหลวงคือพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐ อยู่ที่สูง หาใครเทียบไม่ได้ เป็นประมุขที่เพรียบพร้อมด้วยธรรม เป็นผู้นำที่น่าปลื้มใจและภูมิใจที่ได้มี ได้เกิดในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่สอนเราด้วยการกระทำของพระองค์ท่านจริงๆ เป็นการขัดเกลาจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆโดยไม่รู้ตัว ว่าเราควรเป็นคนดี ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระมหากษัตริย์ทำ พระองค์ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชีวิตสุขสบายน่าอิจฉาเหมือนในหนังหรือการ์ตูน แต่ทุกๆวันของพระองค์ท่านคืองานคือหน้าที่ ที่ไม่อาจละเลยได้ เพราะเดิมพันนั้นยิ่งใหญ่ คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศ อย่างที่พระองค์เคยตรัสไว้ พระองค์ท่านไม่สามารถลาออกได้ ไม่สามารถพักร้อนได้ ไม่เหมือนพวกเราๆ ถือเป็นโชคดีเหลือเกิน สิ่งที่ท่านได้ทำให้เห็นก็ควรทำตามต่อไป สิ่งที่ท่านสอนก็ควรนำมาปฏิบัติตาม อ่านให้ขึ้นใจ อย่าได้ลืม สิ่งที่น่าเศร้าคือทุกสิ่งมีวันดับ แต่มันเป็นธรรมชาติ ท่านได้ทำไว้ให้เรามากแล้ว มากเพียงพอที่เราจะนำมาทำต่อได้แล้ว ขอให้พระราชาผู้ประเสริฐ เสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลนาน อาจจะไม่ได้พยายามทำอะไรมากเหมือนใคร ไม่ได้อยู่เมืองไทยช่วงที่มีพิธี เพราะกลัวจะเจอบรรยากาศที่มีแต่ความเศร้าสลด กราบลาพระองค์ท่านจากที่ใด พระองค์ท่านก็คงรับรู้ได้ เชื่อว่าตอนนี้พระองค์ท่านอยู่ในที่ที่สวยงามแล้ว พวกเราอย่าโศกเศร้ากันเลย ทำตามที่พระองค์ท่านนำไว้ต่อไป พระองค์ท่านจะได้มีความสุข คิดว่าอย่างงั้นนะ

Mosquito Movement October 2017

So I kind of just realised that I should share more of my travels & activities since it’s been a while. Maybe we should pause the dark sombre ambiance of my blog for a little while and go for something light 🙂 It’s not always dark in here I swear.

So let’s start with the most recent project. (I forgot to update on the Ears4nEye project too, that one was a success with funds raised at THB 8000 something enough for 1 patient’s eye operation)

This recent one was introduced to me by my friend, Rosie, tagged me this post on Facebook about a caring home for disabled here in Bangkok. I didn’t research much more about it but it seems we can help and off we began! There was not really a big project for this one but I raised from the usual activities like baking and tarot reading and also just simply announced it and many people in my Facebook page re really kind. I admire their kind hearts ❤ So from all of the activities and donation we raised about 4500 Baht and went shopping for the possible necessities they would need. We spent half and the other half we offered for their free use for their other needs.

Sometimes we can question.. Isn’t this the government’s job to take care of all the people who can’t? That can be one idea, but the other idea is it is our common duty anyway to help one another regardless of their abilities or disabilities. All human beings need help once in a while in their lifetime for sure. So we do what we can. And that’s better than we do nothing at all.

Next project is coming up! This time is to gather clothes & necessities to people who are living very far away in the mountains with no access to basic needs. We can’t bring these things to them by ourselves as where they live is really far but thank god someone is willing to go. So we can help them in gathering the things for them to bring over. That we can definitely do. This would be completed by end of this month (October 2017)

What we raised from this project will be saved for next project as well. Operation Smile Thailand. I won’t write much yet. I can write more about them when I update the project’s completion. But that’s in the plan. I’m hoping my dad would agree on this as he holds winter concerts in out hometown Pattaya. If he would do it again this year we can make it a charity concert and I’ll ask to jam a couple of songs. Let’s see how that will go and better get practicing!

Some phtos from the caring home project right here 🙂 If you come across the page and would like to join for any activities please feel free to contact me via the facebook page www.facebook.com/mosquitomovement

Thank you ❤ I’d love to hear from you.

Growing.

I have kind of understood now and I am able to forgive now. I think they did it unknowingly, unintentionally. The scars are there but wounds are healed. No need to always keep cutting them open. Just leave it be.

It used to be all points checked, but now I got better 🙂 I can live with my flaws and glories (if any .. See? 😉 there is one point).

I realised that I’m “ok”.

http://awarenessact.com/26ss-things-you-do-as-an-adult-when-youve-experienced-childhood-emotional-abuse/?=ta

13 October 2017

13 of October since last year has become a mourning day in Thailand. But for me all my life it has been my father’s birthday and it still is my father’s birthday.

This year, 13th October has arrived again 🙂 and I would like to wish my dad a happy birthday (even if he hates his birthdays 😛)

Happy birthday to the most extraordinary person on this planet ❤ (for me)

My first and forever love. If in my whole life I never had a wish come true, atleast one did since the day I was born, because I was born your daughter. It is my privilege and adventure that I treasure every breathing moment. I love you daddy .. So much you have NO IDEA!

I wish you great health and may your everyday filled with only happiness.

Kisses,

Your first girl, Panida ❤

The battle of confusing contradictions

How is it that you want to be everywhere..But nowhere at the same time

How is it that you want to do everything.. And nothing at the same time

How is it that you feel so happy.. But so sad at the same time

How is it that you feel fine.. But so stupid at the same time

How is it that you are not even in a race.. But feel like losing all the time

How is it that you look forward to the future.. But hold on so tightly to the past.. Actually not really wanting to wake up for another day

How is it that you admire people .. But just wanting to be alone

How is it that you think you know where you are going… But feeling lost all the time

How is it that you see the beauty in living… But want to get away, far away at the same time

How is it that you love but do not know how to share.. Afraid to care .. Not wanting to care at the same time

How is it that you want something but you don’t know what it is.. Desperately looking .. Longingly waiting for that thing to come..

Restless all the time in your head … What is it .. Where is it… Where is it .. Where is it …

Empty and lost … Retreating to a dream where there is peace, silence and beauty and free.. Only songs of nature and music and me

What is success?

This topic has been in my mind for the last few days. Everytime when things don’t go the way I wish then I feel like a failure, a loser, totally unworthy. But, But, But, But!! I have learned the lesson of beating myself up. It does no good to nothing. If I still feel like living, I should not hurt myself. I won’t let my thoughts spiral me down the dark path, it’s tiring, I’ve been there, don’t feel like going there again. Then the thoughts stopped. Then instead I thought of what I have accomplished so far. Success never come overnight right? And if it does, this kind won’t last, the 15 minute of fame kind. If you hear an overnight success story that lasts more than 15 minutes, I’m almost certain it hasn’t been an overnight thing. It has been through a long, long process, rolling through many pain and tears and disappointment and falls and rises. So, when things don’t go the way I wish, then I tried to think back. Maybe my thoughts are way faster than the process. Maybe I haven’t done enough, there are things yet to complete to earn the “grand” success or whatever. But so far, I certainly have done more than yesterday. Every little accomplishment counts in this ongoing life resume. If you dismiss little things and only wait for the big thing to be worthy of noting it down, I think you will become so discouraged before even getting half way there. You probably would fold and curl back beating yourself. So it’s much better this way. Be proud of your accomplishments regardless of how small, don’t forget why you started it in the first place. Don’t get lost in the destination that you lost track of where or why or how you began. Find the love in what you do again, if you start to feel discouraged. Don’t force it just enjoy it. The outcome will be so much better. Do it with care in every step of the way. The plants will grow well. Keep doing what you love and don’t ever stop. What is success to you? Listen to critics, yes, but don’t let critics posess you. Everyone has different paths and remember that noone will love you more than you and so very few would be truly happy for you to see you rise. It would be foolish to worship critics and take it to heart. You keep doing what you do, what you love, keep experimenting, whatever it is and whatever the outcome, it’s a success.

To Love and To Care

Can love and care be separated? Do they always have to come together and appear together? Can you love without care, or care without love?

I love people around me in the elements that they are, I try to see the good in them rather than the negative. But I don’t care much. It sounds bad, doesn’t it? I have to try to come to terms with this and live with this. I am actually fine with it, you know. To love but not to care. I cared, I got hurt, I stopped. Same old story hey?

I’ll be there for people when they need and everything, but I would choose not to care if they stopped contacting me, talk bad about me, or hate me. I used to care too much it almost killed me. I was even too scared to breathe too hard, I was afraid I’d be doing something wrong and upset people, I was afraid of being hated, my insecurities grew bigger and I grew smaller and smaller. It took so, oh so long, for me to grow back up and brave enough to walk straight and talk straight. I will NOT give this up by starting to care too much again. EVER. That lesson I learned came in such a high price and I paid. Through all the tears and self loathing, self destruction in every way. My thoughts were killing me everyday. I never thought I would live past that really, it was a matter of “if” but “when” I would take my own life to make everyone happy.

Yes I have paid. I have found myself again. I would never let that go. Therefore I will love with all my heart, but I will not care. I will know that every action I do is with good intentions and that is all I need to know.

A quote from American Beauty that I re-watch on my a flight the other day (the movie makes more sense to me now than in 1999 when it was released though), at the end of the movie, Lester Burnham says:

“I guess I could be pretty pissed off about what happened to me… but it’s hard to stay mad, when there’s so much beauty in the world. Sometimes I feel like I’m seeing it all at once, and it’s too much, my heart fills up like a balloon that’s about to burst… And then I remember to relax, and stop trying to hold on to it, and then it flows through me like rain and I can’t feel anything but gratitude for every single moment of my stupid little life… You have no idea what I’m talking about, I’m sure. But don’t worry… you will someday.”

Yes, there is so much beauty in this world. I cannot agree more. Believe it or not it is free for you to enjoy, that’s the even more beauty of it. There is still so much to be grateful for that I could choke. All of this can happen with love… and not so much with having to care…

How about you?

 

​ลายเซ็นของเราส่งเสริมเราหรือไม่?? 

มาดู 5 สิ่งควรระวังสำหรับลายเซ็นของเรากัน

รู้ไหมว่าลายเซ็นนั้นมีอิทธิพลกับชีวิตเราด้วยนะ และยังสามารถเป็นอุปสรรคกับชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย เพราะลายมือ หรือลายเซ็นนั้น เราเป็นคนคิดเอง เขียนเอง เซ็นเอง มันออกมาจากใจ จากความคิด และแสดงความเป็นตัวเรามากที่สุด เพราะฉนั้นลายเซ็นที่ดีก็จะส่งเสริมชีวิตของเราให้ดีได้ในทุกด้าน ในทางตรงกันข้ามลายเซ็นที่มีส่วนเสียก็เป็นอุปสรรคให้กับเราเช่นเดียวกัน หลายคนก็คงไม่เชื่อ ว่าแค่เปลี่ยนลายเซ็นมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยหรอ ตอบว่าได้แน่นอน แต่มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะสุดท้ายตัวเราเองค่ะที่เป็นคนกำหนด ทุกอย่างที่เหลือเป็นตัวช่วย ซึ่งถ้าตัวช่วยดี มันก็จะช่วยเราได้มากกว่าไม่มีตัวช่วยเลยนะคะ
เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่า 5 สิ่งที่ไม่ควรมีในลายเซ็นของเรานั้นคืออะไรบ้าง
1. คานทับลายเซ็น

ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น สระอิ ไม้การันต์ หรือตัว T และอาจจะมีแบบอื่นๆที่เวลาเราเซ็นเราใช้วีธีขีดเส้นยาวแบบ 180 องศา อันนี้คือคานบนลายเซ็นของเราค่ะ เป็นอุปสรรคทางความคิดทำให้ความคิดเราแคบและโอกาสต่างๆที่ไม่สามารถเข้ามาหาเราได้เพราะมีคานทับอยู่ ควรกำจัดคานออกไปนะคะ
2. กำแพงกั้นหน้าชื่อ

อันนี้จะพบในคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยสระเอ สระโอ เป็นต้นค่ะ แต่ก็จะพบได้ในการเซ็นอีกมากมายเลยที่เราจะขึ้นต้นลายเซ็นด้วยการขีดเส้น 1 เส้นไว้หน้าลายเซ็น อันนี้เป็นลักษณะของกำแพงนะคะ อุปสรรคใหญ่หลวงสำหรับชีวิตเลย จะทำให้เหนื่อยกว่าจะได้ทุกสิ่งมา หรืออาจจะไม่ได้เพราะเรายอมแพ้ก่อน เพราะต้องปีนกำแพงทุกครั้งสินะเมื่อจะทำอะไร ความก้าวหน้าของชีวิตการงานก็จะถูกบดบังด้วยกำแพง ระวังตรงนี้กันดีๆนะคะ
3. เซ็นตัวอักษรติดกันหมด 

ชีวิตคนเราต้องมีช่องว่างส่วนตัวบ้าง ลายเซ็นก็เหมือนกันค่ะ ถ้าคุณเซ็นติดกันหมด รู้สึกบ้างมั้ยคะว่าไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง เรื่องของเราทุกคนรู้ เรื่องของคนอื่นเราก็รู้หมดเช่นกัน บางทีก็นำความเดือดร้อนมาให้ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเรา ดังนั้นควรมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรแรกและตัวต่อๆไป เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตเป็นส่วนตัวบ้าง จะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตของเรา
4. ลายเซ็นลาดลงต่ำ

ข้อนี้ก็สำคัญค่ะ ลายเซ็นก็เหมือนการเดินทางของชีวิตเรา ถ้าลาดลงต่ำ ก็เหมือนการเริ่มต้นได้ดี แต่ก็มีเรื่องให้เป็นอันสิ้นสุดไปได้ง่ายๆ ชีวิตคนเราต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆให้ชีวิตดีขึ้น ระดับชีวิตสติปัญญาต้องดีขึ้น ไม่ควรยิ่งเดินยิ่งเหนื่อย ยิ่งเดินยิ่งแย่นะคะ
5. เส้นใต้ที่ไม่มั่นคง

หลายๆครั้งเราก็จะเห็นลายเซ็นที่มีเส้นใต้ ซึ่งก็จะเหมือนพื้นที่เรายืนอยู่ เราก็คงจะไม่อยากจะยืนบนพื้นที่ไม่ให้ความรู้สึกมั่นคง การขีดเส้นใต้จึงมีความสำคัญเรื่องความมั่นคงของการใช้ชีวิตและการตัดสินใจ ความมุ่งมั่น ที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ ซึ่งคงเป็นการยากที่จะทำได้หากว่าพื้นที่เรายืนอยู่ไม่มั่นคง 
และนี่ก็คือ 5 สิ่งที่วันนี้จะขอนำมาแบ่งปันให้ผู้อ่านได้สังเกตลายเซ็นของตัวเองดูและสามารถลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม อย่าลืมว่าลายเซ็นมาจากใจ ปรับลายเซ็นก็เหมือนปรับใจเรา ปรับใจเราได้ชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันค่ะ  
(ผู้เขียนจะขอมอบเครดิตวิชาความรู้นี้ให้กับอาจารย์ผู้สอน อ.ชลันทรี จันทร์คล้าย)

I dreamt of a black Unicorn

I would have to start off saying that I’m no Unicorn-ish girl or woman. I don’t relate with Unicorns, although surely they are beautiful and majestic mythical creature. I am more in love with little winged creatures like fairys, faeries, faes or whatever else they are called. Even with my tarot cards selection, I love the fairies collection. 

But how strange it is that I dreamt of a Unicorn last night out of nowhere. And not even a white one. It was a grand, black, majestic Unicorn being groomed in front of me by… I wasn’t entirely sure who, but some 2 beautiful people with long, curl, golden hair that I can’t really associate with anyone in my real life. 

While being groomed, the glitters from the Unicorn’s body would just spread around the area and the glitter on its body became even more sparkle, blue and purple ish colours. It was really beautiful. Then after a few moments they all walked away in another direction from where I stood. 

I was mostly stunned and just stood there and watched. There were no conversations. It was a pretty magical setting. Although I don’t know why when I woke up this morning I felt something was out of balance. 

Anyways, I looked up the meaning of this dream and there were a couple of different meanings, positive and negative from different sources. But choosing to believe what I would prefer to believe, and taking the meaning that I can relate to with my current situation, I chose to go with this one 
The black unicorn in the dream, symbolizes strength, power that you have. You are now on the right way and you are moving toward your goals. The black unicorn is associated with power to overcome all the barriers that you meet in your way of perfect life.

Dreamsnest.com

Well, hopefully so 🙂 I am putting my faith in this meaning. Fingers crossed.